All4paws_logo

Gedragsbegeleiding

Gedrag is een belangrijk en onmisbaar onderdeel van welzijn. Gedrag draait niet alleen om de opgedane leerervaringen maar geeft ook informatie over de fysieke en mentale gezondheid (emoties, gemoedstoestand, stressniveau) van een dier. Gedrag geeft informatie over de mate van welzijn; leerervaringen zijn daar slechts één onderdeel van. Gedrag dat een hond laat zien komt in de meeste gevallen voort vanuit een onderliggende individuele behoefte om ‘wel te zijn’, zich goed te voelen.

Wanneer je een hond in huis haalt heb je een bepaald beeld in je hoofd van hoe het zal zijn. Lekker knuffelen op de bank, lange wandelingen maken, samen op avontuur… Maar wat als jouw hond gedrag laat zien wat al deze plannen in de war schopt?

Alles wat een hond doet is gedrag, alles wat wij mensen doen is gedrag. Maar gedrag wordt probleemgedrag wanneer jij of je hond hier een probleem mee hebben. Gedragsproblemen kunnen de relatie met je hond en met de andere leden van het gezin grondig verstoren. Uitvallen naar andere honden, niet luisteren, angst, voortdurend blaffen, niet alleen kunnen blijven en spullen kapot bijten kunnen voor heel wat spanning zorgen. Spanning zorgt weer voor opbouw van stresspatronen, die moeilijk te verbreken zijn. Op verschillende manieren heeft stress gevolgen voor een hond:

Fysiek

Stresshormonen en neurotransmitters beïnvloeden de werking van het zenuwstelsel en de aansturing van de lichaamsweefsels waardoor er spanning komt op bindweefsel, organen, spieren, pezen en gewrichten, Dit heeft invloed op het lichaamsbewustzijn en de weefselspanning en kan uiteindelijk invloed hebben op de werking van het immuunsysteem.

Emotioneel

Negatieve emoties geven een stressreactie in het lichaam waardoor de emoties uit balans kunnen raken en stress de overhand kan nemen. Hierdoor kunnen wisselingen ontstaan in de gemoedstoestand en energie en het kan onrust en frustratie geven.

Mentaal

Stress beïnvloedt leerprocessen, concentratie, communicatie, zelfbeheersing en zelfvertrouwen en werkt door op begeleiding, opvoeding en training.

Hondengedrag dat je als problematisch ervaart kent altijd een onderliggende emotie, soms ook een onderliggend lichamelijk ongemak of probleem en heeft strekte mentale doorwerking. Ik leg deze zaken voor je naast elkaar. Zowel voor je hond als voor jou creëer ik zoveel mogelijk ‘welzijn’ in de relatie tot elkaar en met de omgeving. Samen leren jullie je te ontspannen, zonder druk, dwang, pijn, angst of intimidatie!

In mijn praktijk werk ik op een holistische manier aan een zo fijn mogelijk ‘hondenleven’. Ik kijk naar het geheel in plaats van naar verschillende onderdelen en betrek de hond als geheel bij het in gang zetten van verandering en het creëren van een optimale balans.

Intake producure

Je ontvangt vooraf aan het eerste consult een intakeformulier waarin ik vraag om meer informatie over het (probleem)gedrag, de leefsituatie en de gezondheid van de hond. Voor een eerste consult kom ik bij je thuis, we nemen het formulier samen door waarbij ik aanvullen vragen ga stellen en de hond in huis en buiten ga observeren. De gegevens uit het formulier, de aanvullingen en de observaties zijn de basis voor het behandelplan. Je krijgt tips en adviezen en een plan van aanpak op maat voor jouw en je hond. Je ontvangt hiervan een uitgebreid verslag. Een eerste consult duurt ongeveer 1,5 uur.

Vervolgsessies

Vaak zijn meerdere sessies noodzakelijk om tot resultaten te komen waaraan jij en je hond verder kunnen werken. Daarom werkt ik bij voorkeur met een traject van twee á drie sessies die volgen op de uitgebreide intake. Uiteraard zal ik je tussen de sessies ook via mail of telefonisch verder helpen. 

Tarieven

Traject gedragsbegeleiding

€175,00

Los consult gedragsbegeleiding

€105,00

Vervolg- of losse sessie gedragsbegeleiding

€45,00

Heb je naar aanleiding van de informatie op deze website een vraag, wil je je aanmelden voor een traject, een los consult of coachsessie of één of meerdere privélessen, vul dan onderstaand contactformulier in. Ik neem dan binnen een aantal dagen contact met je op.