All4paws_logo

Welkom bij All4Paws, welzijn voor honden!

Zonder hond is

alles stom

gras stom

bos stom

zon stom

wandelen stom

thuiskomen stom

All4Paws heeft als missie het welzijn van honden en hun eigenaren te stimuleren en te verbeteren waar dit nodig en gewenst is. Ik werk op een holistische manier door naar het geheel van lichaam, geest, emoties en gedrag van honden te kijken. Daarbij ben ik creatief in het doorbreken van spanningspatronen en probleemgedrag met aanrakingen en massagetherapie maar ook door inzet van spelvormen en beweegtherapie op maat om lichaamsbewustzijn en balans te verbeteren. Eigenaren maak ik bewust van spanning en spanningspatronen en de invloed daarvan op (probleem)gedrag, emoties, communicatie en lichaam. Door middel van training, coaching en omgevingsmanagement werken we samen aan meer ontspanning en een verbeterde relatie tussen hond en eigenaar.

Begeleiding vindt altijd plaats op een hond vriendelijke, plezierige en verbindende manier. Door te kijken, luisteren en voelen wordt balans gecreëerd of juist hersteld waar balans verstoord is.

Wie ben ik

Ik ben Daniëlla Groeneveld en mijn passie is het welzijn van honden. Ik ben kynologisch masseur, massagetherapeut gedrag en massage, gedragsdeskundige, voedingsadviseur en personal trainer voor team hond.

Als klein meisje wilde ik maar één ding, dierenarts worden om voor dieren te kunnen zorgen en ze zo goed mogelijk te helpen een gelukkig leven te leiden. Dierenarts ben ik helaas nooit geworden, wel heb ik als paraveterinair in verschillende dierenklinieken gewerkt. Van jongs af aan zijn er dieren in mijn leven; katten, chinchilla’s, cavia’s, baardagamen en natuurlijk honden..

In 2014 ben ik begonnen bij Aeres in Barneveld met de opleiding gedragstherapie voor honden. Onderdeel van deze opleiding is de opleiding kynologisch instructeur. Sinds 2016 geef ik met heel veel plezier les bij een kynologen club in Almere. 

Omdat ik in de ‘klassieke gedragstherapie’ het emotionele en fysieke aspect van honden miste, ben ik in 2018 begonnen met de opleiding kynologische massage bij Kynomassage® van Judith Hofman in Dorst. Inmiddels heb ik de basisopleiding, gevorderde massageopleiding en de therapeutenopleiding gedrag en massage afgerond (2023). Uiteraard breid ik mijn kennis continu verder uit door het volgen van workshops, lezingen, cursussen en het bijhouden van vakliteratuur. In 2021 bijvoorbeeld heb ik mijn certificaat voedingsdeskundige A gehaald bij Lotte’s Logica van Lotte Botter in Zutphen. Ook over hondenmassage ben ik nooit uitgeleerd; de specialisaties fascie release massage (gericht op bindweefselstructuren – 2021) en triggerpoint massage (2023) zitten ook in mijn ’toolbox’.

In mijn praktijk werk ik samen met eigenaren (volwassen én kinderen in een gezin) aan inzicht in emoties, communicatie, leerprincipes, gedrag en de behoeften van een hond met als doel zowel voor hond als eigenaren een zo optimaal mogelijk welzijn te creëren. Ik coach mens/hond combinaties in allerlei (dagelijkse) situaties waarbij we dicht bij de natuur van de hond blijven. Samen vanuit (keuze)vrijheid, veiligheid, duidelijkheid maar vooral vanuit verbinding. 

Mijn Honden

Mijn eerste hond was een Argentijnse dog, Gaya. Een rustige, zelfstandige en sterkte hond, zeer gehecht aan ons toenmalige gezin. Met haar hebben we veel gereisd op een zeiljacht waarbij zij het altijd geweldig vond om samen een nieuwe omgeving te gaan ontdekken. Gaya werd 9 jaar oud, een redelijke leeftijd voor een Molosser maar ik had haar graag nog veel langer bij me gehouden.

Na deze hond heb ik de overstap naar de herders gemaakt. De eerste was een Hollandse herder, Amor, een pittige reu, waar ik mooie jaren mee gehad heb. Ik heb met hem met veel plezier in verschillende gehoorzaamheidsdisciplines getraind. Helaas kreeg deze hond op vrij jonge leeftijd epilepsie waardoor ook hij niet oud mocht worden.


Na de Hollander ben ik overgestapt naar de Mechelse herders. Jack, de eerste Mechelaar is helaas in 2022 overleden aan een kwaadaardige tumor. Hij was toen pas 9 jaar oud. Met Jack heb ik ook getraind in gehoorzaamheidsdisciplines. Hij heeft mij ook zeer goed geholpen met het opvoeden van een hele leuke pup, Muck.

Deze jongeman is nu drie jaar oud. Samen houden we van wandelen en hiken in de Belgische Ardennen, wat we dan ook zo vaak mogelijk doen!

Welzijn ook voor honden

Welzijn gaat over gezondheid en functioneren, natuurlijk gedrag en gevoel. Het gaat om kwaliteit van leven zoals dat door een individu ervaren wordt.

Een individu verkeert in een staat van welzijn wanneer het in staat is zich actief aan zijn levensomstandigheden aan te passen en daarmee een toestand kan bereiken die het als positief ervaart.

Wanneer je het welzijn van een dier wilt waarborgen of verbeteren, dan moet je je eerst verdiepen in de behoeftes van de diersoort en vervolgens zoom je in op de behoeftes van het individu. Wat heeft het dier nodig om goed te kunnen functioneren; wat is de achtergrond van het dier? Hoe is de fysieke gesteldheid, de mentale gesteldheid en welke ervaringen heeft het dier tot nu toe gehad die van invloed zouden kunnen zijn op de huidige welzijnsbehoeftes? In die individuele benadering zoek ik samen met het gezin en/of de geleider naar een sleutel richting  verbetering of verandering.

Welzijn is een breed begrip; als we dit vertalen naar dierenwelzijn en nog specifieker naar hondenwelzijn dan betreft het de drie volgende onderdelen:

  • biologisch functioneren: een goede fysieke gezondheid, toegang tot goede voeding en voldoende schoon drinkwater en lichamelijk welbevinden.
  • gedrag: in staat gesteld worden om natuurlijk gedrag kunnen vertonen, zoeken naar voedsel (of objecten) en ontspannen sociaal contact (met soortgenoten en gezinsleden).
  • emotie: een goede balans tussen positieve en negatieve gevoelens, met de nadruk op het  activeren van positieve gevoelens en het streven om negatieve emoties zoveel mogelijk te voorkomen.

Dierenwelzijn is niet nieuw: in 1965 legde de commissie Brambell de basis voor het hanteerbaar maken van dierenwelzijn in de vorm van de zgn. vijf vrijheden. Daarna heeft de Britse Farm Animal Welfare Counsil (FAWC) ze opgepakt en uitgewerkt (FAWC 1993):

  • Vrij van dorst, honger en ondervoeding
  • Vrij van fysiek en thermaal ongerief
  • Vrij van pijn, verwonding en ziektes
  • Vrij van angst en chronische stress
  • Vrij om natuurlijk gedrag te vertonen

 

In het welzijnsonderzoek en welzijnsbeleid heeft in eerste instantie voornamelijk de nadruk gelegen op de eerste vier vrijheden (niet schaden), terwijl er nu steeds meer aandacht komt voor de vijfde vrijheid (weldoen), de vrijheid om natuurlijk gedrag te vertonen.

In mijn praktijk werk ik op een holistische manier aan een zo fijn mogelijk ‘hondenleven’. Ik baseer mij daarbij op deze vijf vrijheden. Ik kijk naar het geheel in plaats van naar verschillende onderdelen en betrek de hond en de eigenaar als geheel bij het in gang zetten van verandering en het creëren van een optimale balans.

Diensten

Gedragsbegeleiding

Gedrag is een belangrijk en onmisbaar onderdeel van welzijn. Gedrag draait niet alleen om de opgedane leerervaringen maar geeft ook informatie over fysieke en mentale gezondheid (emoties, gemoedstoestand, stressniveau) van een dier. Gedrag geeft informatie over de mate van welzijn; leerervaringen zijn daar slechts één onderdeel van. Gedrag dat een hond laat zien komt in de meeste gevallen voort vanuit een onderliggende individuele behoefte om ‘wel te zijn’, zich goed te voelen.

Hondenmassage en massagetherapie

Hondenmassage en/of massagetherapie is voor veel mensen iets nieuws en misschien ook wel iets geks. Want waarom zou je je hond masseren?

Als je zelf wel eens een massage hebt gehad, ken je dat heerlijk ontspannen gevoel na een massage. We leven nu eenmaal in een maatschappij met veel prikkels en ontspannen is daardoor soms moeilijk. Dit geldt ook voor onze honden. Hondenmassage(therapie) kan je hond laten ontspannen, zorgen voor meer lichaamsbewustzijn, hem uit het hoofd halen en zo zorgen voor een betere balans. Hondenmassage(therapie) kan ook heel goed worden ingezet bij lichamelijke klachten en, minder bekend, ter ondersteuning van gedragsproblemen bij de hond

Puppycoaching en opvoedingsbegeleiding

Puppy coaching is een manier om samen vaardigheden te leren die noodzakelijk zijn in het echte leven. Het is geen traditionele puppycursus waarbij gebruik gemaakt wordt van een trainingsmethode en gehoorzaamheidsoefeningen. Tijdens de sessies werken we aan inzicht in emoties, communicatie, leerprincipes, gedrag en de behoeften van een pup

Privélessen en coaching

Volg je lessen op een hondenschool en zou je graag begeleiding op maat willen om dat wat je geleerd hebt te oefenen in verschillende huis-, tuin en keukensituaties en op plekken waar het gedrag van je hond ertoe doet? Of is het alweer even geleden dat jullie lessen hebben gevolgd en zou je jullie vaardigheden willen opfrissen en ook nog leuke nieuwe dingen willen leren?